top of page

נדל"ן ומקצועות הבנייה

Technicians at Work

מנהלי פרויקטים בענף הבנייה

ההתפתחויות הטכנולוגיות התכופות בתחום זה העלו את הצורך בבעלי מקצוע מיומנים. מנהל פרויקט בענף הבנייה הוא עוגן מרכזי המוביל את הפרויקט ואת המעורבים בו בצורה מקצועית, תוך יצירת סנכרון בין כלל הגורמים. ניהול נכון של פרויקטים בבנייה הינו גורם מכריע, בו נדרשת רמת מקצועיות ומיומנות גבוהה.

מטרת הקורס:

להכשיר בעלי מקצוע ולתת בידם כלים לניהול פרויקטים שונים בבנייה ברמה הגבוהה והמקצועית ביותר. הקורס נועד להקנות ידע תיאורטי וללמד, כיצד להכין תוכנית ריאלית הכפופה לתקציב וללוח זמנים תוך שימוש במחשוב מתקדם.

 

קהל היעד:

הקורס מיועד למעוניינים לנהל ולרכוש ידע רחב ומגוון בתחום הבנייה.
עם סיום הקורס הבוגרים יצאו לשוק העבודה מצוידים בידע מגוון בתחום ובכלים פרקטיים לניהול מקצועי של פרויקטים בבנייה, החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע.

 

נושאי הלימוד:

 • מבוא לניהול פרויקטים

 • שלבי התכנון והביצוע של פרויקט  

 • ניהול פרויקט ממוחשב

 • אבני הדרך בניהול פרויקט 

 • קריאת תוכניות בניין

 • תחשיב תמחיר 

 • בניית תקציב לפרויקט 

 • חשבון חלקי וסופי

 • חידושים בבנייה ובנייה ירוקה 

 • תורת הבנייה ויציבות מבנים 

 • עבודות גמר בבנייה 

 • בטיחות באתר הבנייה 

 • הכנת לוח זמנים בבנייה

 • תקנים בבנייה

תנאי הקבלה:

 • בוגרי 12 שנות לימוד

 • ועדת קבלה

 • ידע בסיסי בתוכנות מחשב 

 • ניסיון בסיסי בניהול, עדיפות בתחום הנדל"ן

מתכונת הלימודים:

יום רביעי בין השעות 17:00 ל-21:15
משך הלימודים: כ-7  חודשים
מס' שעות הלימוד: 120 שעות אקדמיות 
תאריך הפתיחה: 24.5.22


לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודת "מנהל פרויקטים בענף הבנייה"  מטעם המכללה האזורית  אשקלון. 


מנהל עבודה בבניין ובנייה הנדסית

בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה

ההתפתחות הטכנולוגית בענף הבנייה הביאה את המשק הישראלי לצרוך אנשי מקצוע בעלי התמחות בביצוע העבודה הטכנית. מנהלי עבודה בבניין ובנייה הנדסית הם הסמכות הביצועית באתר הבנייה, והם האחראים על כל ביצוע המשימות בבנייה לפי שרטוטים ומפרטים.

 

מטרת הקורס:
להכשיר עובדים בעלי רקע מתחום הבניין למנהלי עבודה בבניין והנדסה בנאית, תוך ניהול נושאי הבטיחות והבריאות התעסוקתית באתר הבנייה, הערכת כוח אדם נדרש לפרויקט, הוצאת הזמנות עבודה, קביעת נוהלי עבודה, קביעת לוחות זמנים, תיאומים מול הרשויות וניהול כוח האדם באתר.

קהל היעד:
הקורס מיועד למעוניינים לנהל ולפקח על העבודה ועל הבטיחות באתר הבנייה.

נושאי הלימוד:

 • מתמטיקה

 • טופוגרפיה ומדידות

 • חומרי בניין

 • חישוב כמויות

 • תחשיב ותמחיר

 • ארגון וניהול האתר

 • תהליכי עבודה

 • כלים וציוד בנייה 

 

תנאי הקבלה:

 • בוגרי 12 שנות לימוד או מבחן ידע בהבעה, הבנה ומתמטיקה ברמה זהה.

 • מסמכים הנדרשים להוכחת הוותק המקצועי בתחום הבניין באמצעות אחת האפשרויות:

 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודות בניין-שלד אצל קבלן רשום.

 • הצגת תעודת מקצוע של משרד העבודה, טפסנות ו/או ברזלנות סוג 3, וניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודות בניין-שלד אצל קבלן רשום.

מתכונת הלימודים:

הקורס מתקיים שלוש פעמים בשבוע וכולל את ימי שישי.  
ימי ראשון ורביעי בין השעות  17:00 ל-20:15
יום שישי בין השעות 08:30 ל-14:00

משך הלימודים: כ-10 חודשים
מס' שעות הלימוד: 560 שעות אקדמיות 
תאריך הפתיחה: 29.5.22


לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודת "מנהל עבודה בבניין ובנייה הנדסית" מטעם משרד הכלכלה והתעשייה ומטעם המכללה האזורית  אשקלון.

מנהלי פרויקטים
מנהל עבודה ובנייה הנדסית
bottom of page