top of page

המרכז ללימודי תעודה ומקצוע

המרכז ללימודי תעודה ומקצוע מחדש את פעילותו משנות ה-90 ואילך, ומציע לציבור הרחב לימודי תעודה ומקצוע בהכשרות קצרות טווח. לפעילות זו שותפים "קרן מעגלים" ומשרד הכלכלה.

"קרן מעגלים" מסייעת ללומדים, שעומדים בקריטריונים שקבעה, במימון מלא של הקורסים שהיא מאשרת למכללה.

המרכז ללימודי תעודה ומקצוע מחדש את פעילותו ומציע לציבור הרחב לימודי תעודה ומקצוע בהכשרות קצרות טווח

חדשות והודעות

קורסים מקצועיים

Cooking

בישול

אפיית לחמים

בישול בריא

ניהול מטבח מוסדי

בייקרי (BAKERY)

טבחות לבתי קפה

בריאות וקהילה

מזכירה רפואית

מאמן חדר כושר

סייעת רופא שיניים

עובדי בריאות הסביבה - תברואן

Patient with Healthcare Nurse

נדל"ן ומקצועות הבנייה

Reviewing Construction Plans
Packages on Shelves

רכש ולוגיסטיקה

ניהול מלאי ורכש

צור קשר
bottom of page