top of page

רכש ולוגיסטיקה

Packages on Shelves

ניהול מלאי ורכש

ניהול המלאי מהווה נתח גדול בתהליכים השונים. הכרות של כל השלבים ורכישת מיומנויות , מהוות תנאי לעמידה בדרישות השוק המשתנות. כחלק מהתהליך נדרשים איתור ספקים, בקרה, ניהול ועדכון מלאי באופן דינאמי ויומיומי.

מנהלי המחסנים, המלאי והרכש ילמדו מיומנויות שונות הכוללות תהליכי תכנון אמצעי האחסנה, תכנון היקפי המלאי, איתור ספקים, ביצוע הזמנות ובקרה, וכל זאת, תוך שמירה על תהליכי תפקוד משתנים הנובעים משינויים בשוק.

מקצוע ניהול המלאי והרכש הופך למקצוע נדרש וחדשני. מערכת זו מותאמת לדרישות השוק ומקנה לתלמידים הן את הידע והן את הכלים והמיומנות הנדרשים לתפקידים בתחום מלאי ורכש, בארגונים השונים.

תנאי קבלה:

  • 12 שנות לימוד

  • ועדת קבלה

 

 

פרטים נוספים:

  • היקף הקורס: 162 שעות אקדמיות

  • תאריך פתיחה בכפוף לקבלת אישור פיקוח

  • תעודת משרד העבודה והרווחה

הרשמה לקורסים

בחר/י את הקורס המבוקש:

תודה על פנייתך!

רכש
ניהול מלאי ורכש
bottom of page