top of page

נדל"ן ומקצועות הבנייה

מנהל עבודה ובנייה הנדסית

מנהל עבודה בבניין ובנייה הנדסית

בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה

ההתפתחות הטכנולוגית בענף הבנייה הביאה את המשק הישראלי לצרוך אנשי מקצוע בעלי התמחות בביצוע העבודה הטכנית. מנהלי עבודה בבניין ובנייה הנדסית הם הסמכות הביצועית באתר הבנייה, והם האחראים על כל ביצוע המשימות בבנייה לפי שרטוטים ומפרטים.

 

מטרת הקורס:
להכשיר עובדים בעלי רקע מתחום הבניין למנהלי עבודה בבניין והנדסה בנאית, תוך ניהול נושאי הבטיחות והבריאות התעסוקתית באתר הבנייה, הערכת כוח אדם נדרש לפרויקט, הוצאת הזמנות עבודה, קביעת נוהלי עבודה, קביעת לוחות זמנים, תיאומים מול הרשויות וניהול כוח האדם באתר.

קהל היעד:
הקורס מיועד למעוניינים לנהל ולפקח על העבודה ועל הבטיחות באתר הבנייה.

נושאי הלימוד:

 • מתמטיקה

 • טופוגרפיה ומדידות

 • חומרי בניין

 • חישוב כמויות

 • תחשיב ותמחיר

 • ארגון וניהול האתר

 • תהליכי עבודה

 • כלים וציוד בנייה 

 

תנאי הקבלה:

 • בוגרי 12 שנות לימוד או מבחן ידע בהבעה, הבנה ומתמטיקה ברמה זהה.

 • מסמכים הנדרשים להוכחת הוותק המקצועי בתחום הבניין באמצעות אחת האפשרויות:

 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודות בניין-שלד אצל קבלן רשום.

 • הצגת תעודת מקצוע של משרד העבודה, טפסנות ו/או ברזלנות סוג 3, וניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודות בניין-שלד אצל קבלן רשום.

מתכונת הלימודים:

הקורס מתקיים שלוש פעמים בשבוע וכולל את ימי שישי.  
ימי ראשון ורביעי בין השעות  17:00 ל-20:15
יום שישי בין השעות 08:30 ל-14:00

משך הלימודים: כ-10 חודשים
מס' שעות הלימוד: 560 שעות אקדמיות 

 


לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודת "מנהל עבודה בבניין ובנייה הנדסית" מטעם משרד הכלכלה והתעשייה ומטעם המכללה האזורית  אשקלון.

bottom of page