top of page

בריאות וקהילה

מזכירה רפואית

בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה

המזכירה הרפואית מטפלת במסמכים של רשומה רפואית המקיפה את מהלך הטיפולים, בפרט במחלקות האשפוז בבתי החולים, במרפאות, במכונים, במעבדות, בחדרי המיון, בחדרי הניתוח ועוד.
מזכירה רפואית משמשת חולייה מקשרת בין המטופל ובני-משפחתו לבין הצוות הרפואי, מסייעת בריכוז מסמכי המידע הרפואי הפרטני, בהדפסה ובהפקה של המידע הרפואי כולל סיכומי המחלה, בניהול כרטסת החולים, במילוי טפסים נדרשים, בריכוז נתונים לדווח סטטיסטי, ובזימון וקבלה של חולים לטיפול ביחידה.

 

מטרת הקורס:

להקנות ידע והבנה של מושגים במקצועות הרפואה והפרה-רפואה והכשרת מזכירות רפואיות לעבודה במוסדות רפואיים וקליניקות רפואיות פרטיות.

 

קהל היעד:

הקורס מיועד למעוניינים בעבודת המזכירות במוסדות רפואיים ובקליניקות רפואיות פרטיות.

 

נושאי הלימוד:

  • מבוא למדעי הרפואה

  • מיומנויות ארגון וניהול במערכת ניהול

  • רישום ודיווח מידע רפואי

  • סדנאות לשיפור מיומנויות עבודת המזכירות 

  • משרד רפואי ממוחשב

  • יצירת מסמכים באמצעות Microsoft Word 

תנאי קבלה:

  • בוגרי 12 שנות לימוד.

  • מבחני מיון באנגלית ובעברית ברמה של 12 שנות לימוד.

  • עמידה במבחני מיון לבדיקת יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת כולל הפקת מסמכים.

  • ועדת קבלה.

מתכונת הלימודים:

מסלול בוקר: יום רביעי, בין השעות 08:30 ל-15:30
משך הלימודים: כ-10 חודשים.

תאריך הפתיחה: 18.5.22

מסלול ערב: ימי שלישי וחמישי, בין השעות  17:00 ל-21:15
משך הלימודים: כ-10 חודשים.

תאריך הפתיחה: 17.5.22

מס' שעות הלימוד: 400 שעות אקדמיות

 
לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודת "מזכירה רפואית" מטעם משרד הכלכלה והתעשייה ומטעם המכללה האזורית  אשקלון. 

 

*התשלום אינו כולל חומרי לימוד ותשלום עבור מבחנים חיצוניים.

מזכירות רפואית
bottom of page