top of page

אודות

4.jpg

המרכז ללימודי תעודה ומקצוע

המרכז ללימודי תעודה ומקצוע מחדש את פעילותו משנות ה-90 ואילך, ומציע לציבור הרחב לימודי תעודה ומקצוע בהכשרות קצרות טווח. לפעילות זו שותפים משרד הכלכלה.

במידע שלפניכם רשימת קורסים שיפתחו במהלך שנת הלימודים הקרובה החל מחודש אוגוסט ועד סוף שנת הלימודים.

ציבור המתעניינים מתבקש לעקוב אחר הפרסומים ומועדי הפתיחה של כל קורס ובתנאי הסיוע לכל מועמד.

דרכי הרישום לכל קורס מפורטות באתר.

 

אתם מוזמנים להירשם ונשמח לענות לכל שאלה.

bottom of page